טופס הרשמה

שיעור ניסיון והחזרים

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, שיעור הניסיון ייכלל בתשלום החוג.

לא יתקיים ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

מאחר והחוג מתקיים גם בערים נוספות, ילד שלא הגיע לחוג מכל סיבה שהיא, יוכל להשלים את החוג בעיר אחרת, ללא עלות.

אין החזר שיעורים במקרה של היעדרות המשתתף. זוכה היעדרות מסיבות רפואיות, מעל 14 ימים רצופים, בצרוף אישור רפואי במידה ויוגש באותו החודש. 

נהלי רישום ודמי הרשמה

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

פעילות החוגים היא למשך 12 חודשים (כל השנה ללא הפסקות)

החוג מתקיים פעם בשבוע.

תנאי תשלום

 • עלות החוג לחודש הינו 100 ש"ח כולל ביטוח.
 • התשלום יגבה אחת ל- 4 חודשים.
 • תשלום עבור 4 חודשים כולל דמי ביטוח.
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
 • 10% הנחה תינתן עבור ילד שני שנרשם לחוג.
 • הנחה תינתן למשפחות עם קשיים כלכליים, ע"י וועדה פנימית שתבחן עפ"י תלושי שכר.
 • למשלמים בשק ניתן לשלם בעד 4 תשלומים.
 • למשלמים במזומן ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד.
 • לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם רינה חגי מנהלת העמותה.

ביטול השתתפות:

 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • העמותה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך- במקרה של ביטול חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

טופס הרשמה

שיעור ניסיון והחזרים

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, שיעור הניסיון ייכלל בתשלום החוג.

לא יתקיים ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

מאחר והחוג מתקיים גם בערים נוספות, ילד שלא הגיע לחוג מכל סיבה שהיא, יוכל להשלים את החוג בעיר אחרת, ללא עלות.

אין החזר שיעורים במקרה של היעדרות המשתתף. זוכה היעדרות מסיבות רפואיות, מעל 14 ימים רצופים, בצרוף אישור רפואי במידה ויוגש באותו החודש. 

נהלי רישום ודמי הרשמה

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

פעילות החוגים היא למשך 12 חודשים (כל השנה ללא הפסקות).

החוג מתקיים פעם בשבוע.

תנאי תשלום

 • עלות החוג לחודש הינו 100 ש"ח כולל ביטוח.
 • התשלום יגבה אחת ל- 4 חודשים.
 • תשלום עבור 4 חודשים כולל דמי ביטוח.
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
 • 10% הנחה תינתן עבור ילד שני שנרשם לחוג.
 • הנחה תינתן למשפחות עם קשיים כלכליים, ע"י וועדה פנימית שתבחן עפ"י תלושי שכר.
 • למשלמים בשק ניתן לשלם בעד 4 תשלומים.
 • למשלמים במזומן ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד.
 • לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם רינה חגי מנהלת העמותה.

ביטול השתתפות:

 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • העמותה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך- במקרה של ביטול חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
חובה לצרף להצהרה זו אישור רפואי, המאשר את השתתפות הילד/ה בחוג ושאין כל הגבלה רפואית שיכולה למנוע את השתתפותו/ה, מרופא המשפחה של קופת החולים בה מבוטח הילד/ה.
חובה לצרף להצהרה זו אישור רפואי, המאשר את השתתפות הילד/ה בחוג ושאין כל הגבלה רפואית שיכולה למנוע את השתתפותו/ה, מרופא המשפחה של קופת החולים בה מבוטח הילד/ה.

ביטוח:
העמותה דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות החוג. במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מידית למדריך החוג/פעילות. המדריך ידאג למלא דו"ח תאונה על מנת שנוכל להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח. 

ביטוח:
העמותה דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות החוג. במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מידית למדריך החוג/פעילות. המדריך ידאג למלא דו"ח תאונה על מנת שנוכל להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח.